Nguyên thủ (Trần Đại Quang) và nhân tâm

Nguyên thủ (Trần Đại Quang) và nhân tâm

Nguyễn Đức Long nhận xét: Sống, cống hiến cho cách mạng. Chết, cống hiến cho nhân dân. Hôm nay nhiều người vui vẻ ghi nhận công trạng của anh. Tịnh Văn Võ thì “Chúc cả nước ba ngày quốc tang vui vẻ”. Không ít người hẹn nhau ăn nhậu nhân dịp quốc tang và mong có thêm thật nhiều quốc tang!

Xin bạn xem tiếp bài Nguyên thủ (Trần Đại Quang) và nhân tâm tại Chân Trời Mới Media.