Nguyễn Phú Trọng, tham vọng và tuyệt vọng

Phạm Chí Dũng – Người Việt|

Bộ môn “Phân tâm học Nguyễn Phú Trọng” ngày càng phong phú và mang tính chuyên sâu, thậm chí có thể được “nâng lên một tầm cao mới” thành cấp khoa nghiên cứu cơ bản về tư tưởng triết học của “Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.”

Một “thông điệp” hiện ra gần đây còn toát lộ rõ hơn cho lời giải đáp “Nguyễn Phú Trọng thực chất là người như thế nào?”

“Sử xanh lưu truyền”

Chỉ là vô tình được tiết lộ bởi ý đồ “PR chính trị” của Tập Đoàn Mường Thanh của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản, người dân và các nhà phân tích thời cuộc mới biết rằng Tổng Bí Thư Trọng có thể đã đến nghỉ ở khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông không chỉ một lần, cùng “tình nghĩa” đến thế nào giữa ông ta với tập đoàn này.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng, tham vọng và tuyệt vọng tại Chân Trời Mới Media.