TNT Media Kansas City, Missouri

Nguyễn Phú Trọng qua mặt Tập Cận Bình!

Ngô Nhân Dụng – Người Việt|

Báo chí của đảng Cộng Sản Việt Nam đều tường thuật một chi tiết trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh xưng “cháu” để ngỏ lời trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, nói “trong nước mắt” như các báo, đài mô tả: “Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ!”

Một câu nói đó đủ tố cáo cả hệ thống pháp luật trong chế độ Cộng Sản là giả dối, bịp bợm!

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng qua mặt Tập Cận Bình! tại Chân Trời Mới Media.