Người Việt đầu tư định cư ở Hoa Kỳ tăng gấp rưỡi năm 2017

Năm 2017 Việt Nam tiếp tục là một trong hai nước có người di cư tới Hoa Kỳ theo diện đầu tư định cư đông nhất, chỉ sau Trung Quốc. Theo báo Business Line của Ấn Độ, số người Việt Nam di dân tới Mỹ theo thị thực đầu tư định cư EB-5 năm 2017 tăng 40% so với năm 2016.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com