Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan : Cảm ơn và tiếp tục tăng cường hợp tác

Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Âu Giang An
Ngày 15/1, Nghị viện châu Âu biểu quyết thông qua báo cáo thường niên về “Chính sách đối ngoại và an ninh chung” của Liên minh châu Âu, và nghị quyết báo cáo thường ni&eci……more