Ngày đau của giống nòi Việt Nam, 14 tháng Ba (*)

(*) CTM Media đăng lại bài đã phổ biến ngày 13/3/2017

14.3.1988. Tàu Cộng giết 64 người lính Việt Nam, cướp núm cát san hô Gac Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

14.3.2017. Công an mật vụ nhà nước cộng sản Việt Nam giăng quân bủa vây giam hãm những người Việt Nam mang nỗi đau Gac Ma, không cho họ được làm lễ tưởng niệm 64 hồn thiêng Gac Ma.

Xin bạn xem tiếp bài Ngày đau của giống nòi Việt Nam, 14 tháng Ba (*) tại Chân Trời Mới Media.