Nếu Vắng Anh | Trình bày: Thanh Trúc | Sáng tác: Anh Bằng | Hoà âm: Vũ Tuấn Đức

Nếu Vắng Anh | Trình bày: Thanh Trúc | Sáng tác: Anh Bằng | Hoà âm: Vũ Tuấn Đức

Nếu Vắng Anh | Trình bày: Thanh Trúc | Sáng tác: Anh Bằng | Hoà âm: Vũ Tuấn Đức
(Những Người Lính Bị Bỏ Rơi)

Khán giả có thể ủng hộ SBTN mua DVD, Blu-ray hoặc Digital copy với giá $35/DVD hoặc $40/Blu-ray (including shipping in US) tại trang nhà www.sbtnonlineshop.com hoặc vào các dường dẫn bên dưới.

Để download digital copy, xin vào website: https://www.sbtngo.com/products/nhung-nguoi-linh-bi-bo-roi-digital-copy-4k

Quý vị cũng có thể gửi chi phiếu về SBTN tại địa chỉ:
P.O. Box 127, Garder Grove, CA 92842
Memo: DVD Người Lính

Hãy ủng hộ SBTN, quý vị có thể ghi danh SBTN GO (www.sbtngo.com) xem mọi lúc mọi nơi chỉ có $9.99/tháng.
#SBTN #SBTNgo