Nếu vẫn một lòng tin tưởng thì cứ chủ động dâng hiến trước đi

Fb. Phạm Đoan Trang|

Đảng ta đã dẫn dắt cả nước “từ thắng lợi này sang thắng lợi khác”. Ta có:

– Dự án khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam, 2003),
– Dự án khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005),
– Dự án khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định, 2005),
– Dự án khu kinh tế Chân Mây (Thừa Thiên-Huế, 2006),
– Dự án khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa, 2006),
– Dự án Đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng (2006);
– Dự án khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ (Tây Nguyên, 2007);
– Dự án khu kinh tế Nam Phú Yên (Phú Yên, 2008).

Xin bạn xem tiếp bài Nếu vẫn một lòng tin tưởng thì cứ chủ động dâng hiến trước đi tại Chân Trời Mới Media.