Nên cười hay nên khóc? Tự hào hay tự trào?

Nên cười hay nên khóc? Tự hào hay tự trào?

“Tự hào Việt Nam” cơn cuồng dại
Súc vật đầy đường cứ cởi ra
Chế độ thối nát trên xuống dưới
Vận nước đắm chìm, vẫn tự ca……

Xin bạn xem tiếp bài Nên cười hay nên khóc? Tự hào hay tự trào? tại Chân Trời Mới Media.