TNT Media Kansas City, Missouri

Mỹ có thể giao thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam

-Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng cho năm sau
-Mỹ có thể giao thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam
-Đang bị giam nhưng nữ tù nhân Texas vẫn thuê người giết nhân chứng

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com