Mỹ và Trung Quốc ký kết Hiệp định thương mại giai đoạn một. Theo sự đánh giá sơ bộ của Bộ kinh tế Đài Loan, việc này gây ảnh hưởng không nhiều đối với Đài Loan

Thứ trưởng Bộ kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa
Mỹ và Trung Quốc chính thức ký kết Hiệp định thương mại giai đoạn một. Ngày 16/1, Bộ kinh tế Đài Loan cho biết, phía Trung Quốc cam kết sẽ sửa luật để bảo vệ quyền sở hữu tr……more