Mưa lũ và lở đất ở California: 13 người chết, hàng ngàn người di tản

-Mưa lũ và lở đất ở California: 13 người chết, hàng ngàn người di tản
-Các công ty Mỹ đòi chặn nhôm nhập của Trung Quốc qua ngả Việt Nam
-Một dân biểu giới thiệu Dự Luật Thiên Tài Ổn Định

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com