Mưa dầm tháng 3 kéo dài khiến cam quýt Vân Lâm có tỷ lệ kết trái thấp, Ủy ban Nông nghiệp cam kết sẽ có cứu trợ kinh tế vào tháng 6

Mưa dầm tháng 3 kéo dài khiến cam quýt Vân Lâm có tỷ lệ kết trái thấp, Ủy ban Nông nghiệp cam kết sẽ có cứu trợ kinh tế vào tháng 6.
Tháng 3 năm nay, do ảnh hưởng của mưa dầm, các loại cây ăn trái như cam quýt có tỷ lệ kết trái thấp, hôm nay (21/5), Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng đến xã Gukeng để thị sát đã b&a……more