Mỏ Cá Voi Xanh: ExxonMobil thách thức Trung Quốc?

Thiền Lâm – Cali Today News|

Hiện tượng lạ lùng là không phải “đối tác chiến lược” Repsol đã hai lần liên tiếp trong 9 tháng qua phải nín lặng rút khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ ở Đông Nam Việt Nam, mà lại là “đối tác chiến lược” ExxonMobil dám lên tiếng thách thức sự đe dọa của Trung Quốc.

Mới đây khi trả lời VOA Việt Ngữ, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil cho biết rằng công ty này “đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng” với các đối tác và với chính phủ Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Mỏ Cá Voi Xanh: ExxonMobil thách thức Trung Quốc? tại Chân Trời Mới Media.