Lực cản khiến Đảng ta không xử lý được

ĐẢNG TA ĐI KHÔNG GÌ CẢN NỔI, ngoại trừ chính cán bộ ta!
Định luật về lực cản: Lý do Đảng ta không xử lý được

#khongxulyduoc #nanpharung vì #cocanbotrongdo
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff