Luật An ninh quốc gia Hongkong đã thông qua, Viện Hành chính: Sẽ thảo luận về việc có nhắc nhở hoặc quy định thêm liên quan đến việc công chức đến Hongkong


Điều khoản chi tiết để thực thi Luật An ninh quốc gia Hongkong đã được công bố, gây xôn xao dư luận về rủi ro của người Đài Loan đến Hongkong trong tương lai. Ông Đinh Di Minh – Người phát ngôn của Viện Hành ch&iacut……more