Lộ trình cái chết của Trần Đại Quang liên quan đến Biển Đông và Núi Pháo

Fb. Trần Hùng|

Vậy là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là Trần Đại Quang đã đi chầu Diêm Vương. Sau đây xin lược trích lại lộ trình xuống mồ của trùm cộng sản này để thấy sinh mạng của chóp bu cộng sản Việt Nam hoàn toàn do Hoa Nam định đoạt.

1. Trước khi đặt chân đến Hà nội vào ngày 18/6/2017, tên tướng Phạm Trường Long – Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung cộng đã đến Tây Ban Nha sau đó bay thẳng tới Hà Nội để gọi là tổ chức “giao lưu quốc phòng biên giới”.

Xin bạn xem tiếp bài Lộ trình cái chết của Trần Đại Quang liên quan đến Biển Đông và Núi Pháo tại Chân Trời Mới Media.