LM Đặng Hữu Nam nói về vụ 39 nạn nhân người Việt bị chết trên đường vào Anh Quốc

LM Đặng Hữu Nam nói về vụ 39 nạn nhân người Việt bị chết trên đường vào Anh Quốc

XNV Hoàng Hà và Linh Mục Đặng Hữu Nam

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/