Liège, Bỉ Quốc, đồng lòng cùng đồng bào trong nước

Liège, Bỉ Quốc, đồng lòng cùng đồng bào trong nước

Kêu gọi mọi người tích cực vận động quân đội nhân dân, công an và đảng viên hãy rời bỏ hàng ngũ bảo vệ chế độ và “đi theo tiếng gọi nhân dân”. Cuối cùng kêu gọi sự đồng tình của người dân, chính quyền và báo giới Vương Quốc Bỉ áp lực lên nhà nước CSVN phải tôn trọng quyền con người của nhân dân Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Liège, Bỉ Quốc, đồng lòng cùng đồng bào trong nước tại Chân Trời Mới Media.