Lại thêm 3 ca ghi nhận nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, toàn từ Indonesia.


Chiều ngày  29/11 Trung tâm chỉ đạo phòng và chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay có 3 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, họ đều là lao động di trí người Indoneisa.Trung tâm chỉ đạ……more