Ký kết Hiệp định CPTPP, Bộ Ngoại giao hy vọng sau này Đài Loan cũng được gia nhập

    Vào ngày 8/3 (Ngày giờ địa phương) Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Parcific Partnership, CPTPP) đã được ký kết tại thành phố Santiago, Chile, sáng ngày 9/3 Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị, chúc mừng thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã tạo nên cột mốc mới trên con đường chỉnh hợp kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Đài Loan rất lạc quan nhìn thấy các nước đã hoàn tất trình tự phê chuẩn hiệp định, đồng thời bắt đầu tiếp nhận các thành viên mới, trong đó bao gồm cả Đài Loan, mở rộng hiệu ích chỉnh hợp kinh tế.
 
    Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực để thành viên Hiệp định CPTPP nhìn thấy được ý nguyện gia nhập của Đài Loan, nhằm tìm được cơ hội thích hợp trở thành thành viên của Hiệp định.
 
    Bộ Ngoại giao biểu thị, Điều khoản mới của Hiệp định CPTPP có liên quan đến việc kết nạp thành viên mới, duy trì tinh thần vốn có của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, sau khi có hiệu lực sẽ tiếp nhập đơn xin gia nhập của tất cả các nước hoặc các lãnh thổ hải quan riêng biệt; tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng đã chỉ thị các bộ ngành cố gắng nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị gia nhập CPTPP.
 
    Ngày 9/3 Bộ Kinh tế cũng ra bản thông cáo báo chí cho thấy, rất lạc quan về sự tiến trình phát triển của sự việc, đồng thời hy vọng các nước thành viên nhanh chóng hoàn tất trình tự phê chuẩn tại mỗi nước, bắt đầu tiếp nhận thành viên mới, mở rộng hiệu ích chỉnh hợp kinh tế.
 
Bích Ngân