Không sai!

Trinh Trang|

Trong gần 8 năm ở cương vị Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã ký và chủ trì các cuộc đàm phán/ký kết 27 hiệp định với Trung quốc. Có nhiều Hiệp định được giữ tuyệt mật.

Thiết tưởng những hiệp đinh ký kết giữa hai nước có liên quan đến đời sống, kinh tế, văn hoá, chính trị và an ninh quốc gia thì phải phổ biến rông rãi cho toàn dân biết chứ cớ sao lại giữ tuyệt mật, chỉ có cán bộ Đảng cấp rất cao mới được biết. Giang sơn này, đất nước này là của cha ông để lại, là thuộc về toàn dân chứ không phải của riêng của Đảng CS mà cứ dấm dúi ký kết với nước ngoài theo ý của riêng mình.

Có một số văn bản là các hiệp định, các thông cáo chung, các biên bản ghi nhớ… đã công bố cho thấy:

1. Có ý đồ Hán hoá cán bộ lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến các tỉnh, thành; đúng như Thiếu tướng Anh hùng quân đội Lê Mã Lương nhận xét.

2. Mở đường cho Trung quốc vào lũng đoạn Việt Nam từ hạ tầng cơ sở cho đến công nghiệp, ngân hàng, tài chính.

Xin trích dẫn những nội dung cơ bản của cuộc Hội đàm cấp cao hai Tổng Bí thư Việt Nam – Trung Quốc 7/4/2015 tại Bắc kinh như sau:

a. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là có những dự án đầu tư lớn… ưu tiên trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ” (hết trích).

Đây không phải là dọn đường cho Trung quốc thống lĩnh các dự án đường cao tốc Việt Nam sao?

b. “Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động của Nhóm bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển …”

Đây không phải là mời gọi Trung quốc vào xâm lấn vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam sao?

c. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các đồng chí lãnh đạo hai nước đã chứng kiến việc ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan hai nước, gồm:

– “Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020”;

Đây không phải là mưu toan Hán hoá cán bộ Đảng viên ẩn náu dưới hai từ mỹ miều “hợp tác” đó sao?

– “Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;

Đây không phải là mở đường cho các loại tội phạm Trung quốc tràn vào Việt Nam để phá quấy như sản xuất/vận chuyển ma tuý, trộm cắp, lừa đảo… Nhưng nguy hiểm hơn cả là “ hiệp định dẫn độ” tạo một vỏ bọc an toàn cho mạng lưới gián điệp của Trung quốc cài cắm vào các cơ quan lãnh đạo của Việt Nam.

Còn nữa, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc 13/11/2017 tại Hà Nội đã cụ thể hoá và thúc đẩy thực hiên những thoả thuận 7/4/2015./.