Không để Trung Quốc can thiệp cuộc bầu cử, Viện Lập pháp triệu tập hội nghị báo cáo biện pháp dự phòng


4/12, Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp đã triệu tập 10 bộ, ban, ngành gồm Bộ Nội chính, Ủy ban Trung Hoa Đại Lục, Bộ Ngoại giao, Ủy ban bầu cử Trung Ương, Bộ Pháp vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh, Bộ Giao thông… tham gia cu……more