TNT Media Kansas City, Missouri

Không chỉ đơn giản chuyện BOT

Nguyễn Thông – Blog Nguyễn Thông |

Một vùng kinh tế quan trọng, gần như nuôi cả đất nước, là đồng bằng sông Cửu Long, cho tới giờ vẫn chưa nối mạch đường sắt sau 43 năm chấm dứt chiến tranh. Không hiểu các nhà lãnh đạo sáng suốt đã làm được cái gì cho đất nước này.

Nên nhớ rằng thời trước năm 1955, người Pháp đã kéo dài đường xe lửa xuống tận Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang bây giờ).

Xin bạn xem tiếp bài Không chỉ đơn giản chuyện BOT tại Chân Trời Mới Media.