KHỞI CÔNG XÂY CẦU, KHÔNG THỂ CHỜ NHÀ NƯỚC

Với quyết tâm hy sinh và tinh thần đoàn kết một lòng của hơn 2000 người dân Cồn Niệt và Cồn Cởi, cây cầu phao đã được khởi công xây dựng, sau hàng chục năm bị chính quyền từ chối và bỏ mặc người dân sống chết mặc bay.
—-
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff