TNT Media Kansas City, Missouri

Khóc là nhục, van xin là hèn

Khi khóc lóc và van xin, Thăng và Thanh có nghĩ rằng, hàng trăm ngàn người, hàng triệu ngườiViệt Nam đã mất đi quyền lợi sống của mình vì sự cướp đoạt, sự phung phí và phá phách của Thăng và Thanh hay không?

Xin bạn xem tiếp bài Khóc là nhục, van xin là hèn tại Chân Trời Mới Media.