Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa

Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa

Nhận thức – yêu cầu mà Bom Tấn đặt định để được… xem trộm “Diên Hy Công Lược” không chỉ khuấy động dư luận Trung Quốc mà còn gây ấn tượng rất mạnh đối với báo giới quốc tế và thiên hạ – ắt là người ta không chỉ cười mà còn nhớ lâu về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa chẳng phải của Trung Quốc như Trung Quốc vẫn tuyên bố!

Xin bạn xem tiếp bài Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa tại Chân Trời Mới Media.