Kết quả bầu cử sơ bộ chức thị trưởng Tp Đài Nam thuộc nội bộ Đảng Dân Tiến

Quá trình bầu cử sơ bộ chức thị trưởng Tp Đài Nam thuộc nội bộ Đảng Dân Tiến diễn ra vô cùng gay cấn, kết quả ủy viên Hoàng Vĩ Triết giành chiến thắng đại diện Đảng Dân Tiến tham gia tuyển cử chức thị trưởng Tp Đài Nam. Thủ tướng Lại Thanh Đức ngày 10/3 cho biết, ông tin rằng mỗi ứng cử viên của Đảng Dân Tiến đều là những người có tố chất và mang đậm văn hóa Đảng Dân Tiến, mọi người chắc chắn sẽ cùng đoàn kết nỗ lực tuyển cử.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức ngày 10/3 đến thăm Hợp tác xã sản xuất rau quả Hán Quang vùng Vân Lâm, sau đó đến đến xem triển lãm Hoa Lan quốc tế đang diễn ra tại Tp Đài Nam.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức trả lời phóng viên về câu hỏi có liên quan đến bầu cử thị trưởng Đài Nam vòng sơ bộ, ông trả lời: “Mỗi một ứng viên tham gia bầu cử sơ bộ chức thị trưởng đều vô cùng ưu tú, và cũng đã thông qua quá trình đào tạo của Đảng Dân Tiến, dù tranh cử gây cấn nhưng tôi tin rằng tố chất của họ rất cao lại hiểu rõ văn hóa Đảng Dân Tiến, cuối cùng mọi người sẽ vì đại cục, cùng nhau đoàn kết nỗ lực cho kết quả tuyển cử vào cuối năm nay”
 
Tường Vy