Hội đàm giữa Đài Loan và 3 nước châu Mỹ. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp: Tập trung xúc tiến hợp tác khu vực

Hội đàm giữa Đài Loan và 3 nước châu Mỹ. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp: Tập trung xúc tiến hợp tác khu vực
Vừa qua, Đài Loan, Mỹ và hai nước bang giao của Đài Loan ở Trung Mỹ là Cộng hòa Guatemala và Cộng hòa Honduras đã có buổi hội đàm 4 bên lần đầu tiên tại Guatemala, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đ&agra……more