Hoàng thượng băng hà, hoàng thượng vạn tuế (Le Roi est mort, vive le Roi!)

Fb. Từ Thức|

Vài ý nghĩ vớ vẩn trước ngày đại tang:

-Thông cáo nhà nước viết, giữa hai giòng lệ: ông chủ tịch nước “mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng không qua khỏi“. Các đồng chí khác nên rút kinh nghiệm, khi thấy lãnh đạo Đảng hết sức quan tâm, nên ghi chỗ trước ở nhà thương Nhật Bản.

Xin bạn xem tiếp bài Hoàng thượng băng hà, hoàng thượng vạn tuế (Le Roi est mort, vive le Roi!) tại Chân Trời Mới Media.