Hội ứng tranh cãi sửa đổi Luật lao động cơ bản, Tổng thống đề xuất 2 đảm bảo

Sau khi Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản thông qua vòng thẩm tra sơ bộ, lần đầu tiên Tổng thống Thái Anh Văn trực tiếp đối thoại với giới truyền thông về đề tài này. Ngày 6/12 vào thời điểm trước kỳ họp thường vụ trung ương, Tổng thống một lần nữa nhắc lại lập trường không thay đổi của Đảng Dân Tiến về hạng mục “thời gian làm việc bình thường”, “1 tuần có hai ngày nghỉ”, “tổng thời gian tăng ca”, và “tỷ lệ tính lương tăng ca”.
 
Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, kết cấu ngành nghề Đài Loan đã trải qua sự biến động lớn, tiêu chuẩn đơn của luật lao động cơ bản không thể đáp ứng nhu cầu mang tính đàn hồi của các ngành nghề hiện đại, chính vì thế Đảng Dân Tiến đã dựa trên nguyên tắc không thay đổi 4 hạng mục, hi vọng lao động và chủ lao động xây dựng trên cơ sở có sự thương lượng mang tính đàn hồi nhất định, Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh thêm rằng, mang lại một trạng thái đàn hồi đặc biệt không phải bình thường hóa hiện tượng cực đoan. 
 
Tổng thống nói: “tôi cho rằng mang lại một trạng thái đàn hồi đặc biệt không phải bình thường hóa hiện tượng cực đoan, cơ chế nào cần phải quản lý chặt chẽ chúng tôi nhất định không bỏ qua, và chúng tôi không chấp nhận sự thiện ý bị lạm dụng một cách ác ý.”
 
Tổng thống cũng nói thêm, việc hỗ trợ ngành nghề doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi mô hình chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi thể chất kinh tế Đài Loan, trong quá trình này Tổng thống hiểu rằng vấn về làm việc quá sức cũng như mức lương thấp là vấn đề được thanh niên và lao động vô cùng quan tâm, chính vì thế Tổng thống đã đề xuất 2 đảm bảo hội ứng nguyện vọng người dân. 
 
Tổng thống nói: “tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng, trong quá trình chuyển đổi, chính phủ nhất định sẽ tham gia xử lý vấn đề lao động làm việc quá sức, tôi đã yêu cầu bộ phận hành chính quản lý nghiêm ngặt, trong lúc ứng phó với luật mang tính quá cứng nhắc đồng thời phải loại trừ tất cả các hiện tượng lao động quá sức. Tôi cũng xin đảm bảo với người dân, đối mặt với vấn đề lương thấp trong thời gian dài, chính phủ ngoài cung cấp luật mang tính đàn hồi mà cần phải hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi mô hình, giúp cho lao động được hưởng kết cấu tiền lương tốt hơn, ngoài ra còn phải liên tục thúc đẩy điều chỉnh tăng lương cho lao động.”
Tường Vy