TNT Media Kansas City, Missouri

Hàng không mẫu hạm Mỹ đến Đà Nẵng vào Tháng Ba

-Hàng không mẫu hạm Mỹ đến Đà Nẵng vào Tháng Ba
-Bắc Hàn kêu gọi mọi người dân Triều Tiên ủng hộ thống nhất
-Viện trưởng đại học Michigan từ chức vì vụ Bác Sĩ Nassar sờ mó sinh viên

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com