Hai bờ eo biển Đài Loan đều bày tỏ thái độ sau cuộc bầu cử, tàu chiến của Mỹ băng qua eo biển Đài Loan thu hút sự quan tâm

Hai bờ eo biển bày tỏ thái độ sau cuộc bầu cử, tàu chiến của Mỹ băng qua eo biển Đài Loan thu hút sự quan tâm
Trong buổi phỏng vấn cho đài BBC của Anh, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Đài Loan đã là một quốc gia độc lập, tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Ngày 16/01, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của……more