TNT Media Kansas City, Missouri

GX Kẻ Gai tố giác Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Hưng Tây

Phải chấm dứt ngay các hành động khiêu khích, phá hoại… của những kẻ tự xưng “hội cờ đỏ” bất hợp pháp, khoác quốc kỳ trên người nhưng lại ra tay đánh đập người dân

Xin bạn xem tiếp bài GX Kẻ Gai tố giác Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Hưng Tây tại Chân Trời Mới Media.