Giáo sư Phạm Minh Hoàng được đề cử nhận Giải Thưởng Prix RSF 2017

Giáo sư Phạm Minh Hoàng: Tôi sẽ tiếp tục viết về những điều bất cập trong giáo dục, về tự do tôn giáo, về tự do ngôn luận… tại VN.