Gặp gỡ Ban Cố vấn chính phủ Hoa Kỳ. TT Thái Anh Văn: Tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác Đài – Mỹ.


Cựu Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông, ông Kurt Tong sau khi mãn nhiệm kỳ đã dẫn đoàn “ Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế” (CSIS) sang thăm Đài Loan, đồng thời cách nga……more