TNT Media Kansas City, Missouri

Đứng thẳng làm người, khom lưng làm giặc

Anh hùng Nguỵ Văn Thà cầm chắc cái chết, nhưng vẫn đánh. Kẻ tiểu nhân Nguyễn Phú Trọng thì sẳn sàng quỳ gối trước kẻ thù của dân tộc để giữ mạng sống

Xin bạn xem tiếp bài Đứng thẳng làm người, khom lưng làm giặc tại Chân Trời Mới Media.