Đụng đến Trung Quốc là chống Đảng, bôi nhọ quân đội!

Blogger Trần Văn|

Cách nay bốn năm, vào ngày 27 tháng 7 năm 2015, cô Trần Thị Thủy viết một lá thư cảm tạ những người tổ chức cầu siêu cho cha của cô – mất trước đó 27 năm. Xin lược trích một số câu, đoạn trong thư (1)…

… Ba con mất đi chỉ có gia đình, mẹ con con chịu thiệt thòi, mất mát.

Xin bạn xem tiếp bài Đụng đến Trung Quốc là chống Đảng, bôi nhọ quân đội! tại Chân Trời Mới Media.