TNT Media Kansas City, Missouri

Dù có hoãn cũng phải đem kẻ phản quốc đã ký biểu diễn ngày 19.1 ra trị tội!

Fb. Văn Thịnh Hà|

Mấy ngày có tang không lên Face, sáng nay vừa lướt đến chỗ Sơn Lê Văn rên về việc Biểu diễn tại Nhà hát Nậy để chào mừng Tình “Hữu nghị” (cái con khỉ!),
đúng vào ngày
19.1
mà uất lên tận cổ!

Tôi không phản đối việc cải thiện bang giao với nước láng giềng tham lam, xấu tính – bởi chẳng ai muốn nuôi mãi hận thù…
Tuy nhiên, trên đời này chẳng có mối quan hệ nào lại… không có điều kiện, ngoại trừ tình yêu của mẹ dành cho con…
ĐIỀU KIỆN có tính nguyên tắc, không bao giờ được thỏa hiệp, đó là, TQ phải trả lại cho VN quần đảo Hoàng Sa đã bị chính Trung Hoa Cộng sản đánh cướp của đàn em (cũng ccộng sản) trắng trợn, tàn nhẫn, độc ác, bạo tàn vào
NGÀY 19.1.1974!

Xin bạn xem tiếp bài Dù có hoãn cũng phải đem kẻ phản quốc đã ký biểu diễn ngày 19.1 ra trị tội! tại Chân Trời Mới Media.