Dự án đặc khu: Cần bỏ hẳn chứ không chỉ hoãn

Nguyễn Tường Thụy – VNTB|

Khi Dự Luật đặc khu được đưa ra kỳ họp thứ 5 để thông qua, người ta mới sững sờ và tìm hiểu mới biết, dự án luật này đã được ráo riết chuẩn bị từ nhiều năm trước đó.

Không có gì mới

Chương trình kỳ họp thứ 26 của UB Thường vụ Quốc hội không còn nội dung cho ý kiến về Dự Luật đặc khu như đã lên trước đó.

Xin bạn xem tiếp bài Dự án đặc khu: Cần bỏ hẳn chứ không chỉ hoãn tại Chân Trời Mới Media.