Dự thảo “Luật thẩm phán quốc dân trong phiên toà hình sự” sẽ được trình lên Viện lập pháp vào tháng 2

Sau khi Viện tư pháp công bố dự thảo “Luật thẩm phán quốc dân trong phiên toà hình sự” thu hút nhiều sự chúý, các phía có nhiều ý kiến khác nhau về việc “Quan toà quốc dân” tham gia trong vai trò thẩm phán tại các vụán hình sự nghiêm trọng. 
 
Trưởng thư ký Viện tư pháp ngài Lữ Thái Lương ngày 11/1 tham dự Hội thảo nghiên cứu học thuật Lễ hội tư pháp ông phát biểu cho biết, Viện tư pháp thông qua xem xét kiểm tra và biện luận đồng bộ cùng nghiên cứu cho ra dự thảo luật, sau đó tổ chức phiên tòa công khai, buổi giải thích dự thảo và mở phiên tòa mô phỏng cùng thảo luận khả năng thực thi của Luật thẩm phán quốc dân trong phiên toà hình sự. Hiện tại Viện tư pháp đang thúc đẩy dự thảo này, dự kiến vào tháng 2 sắp tới sẽ trình lên Viện lập pháp xem xét. 
 
Ngài Lữ Thái Lương nói: “hi vọng tháng 2 sắp tới sẽ trình dự thảo này lên Viện lập pháp, chờ xem trong tháng 2 có thể hoàn thành trình tự lập pháp hay không, chúng tôi chiếu theo Luật thông qua để tiến hành mô phỏng, chậm chất chúng tôi hi vọng sau khi luật được thông qua thì trong vòng 2 năm sẽ đưa vào thực thi.”
 
Tường Vy