Đồng Tâm không khuất phục: Kẻ đầu thú và tự thú phải là giới bạo quyền Hà Nội

Người dân Đồng Tâm nhất quyết không chịu khuất phục trước sự khủng bố trắng của nhà cầm quyền Hà Nội.

Nguồn videoclip: Fb. công Lê