Đối thoại trong gia đình để hiểu những uẩn khúc của con em (2/2)

Chúng ta nên hình thành một thói quen đối thoại cởi mở giữa phụ huynh với con em và ngược lại, giữa con cái với cha mẹ để giải toả những uẩn khúc, những ưu tư của các em hầu giúp chữa lành những vết thương lòng bị giữ kín lâu ngày. Điều này còn giúp lành mạnh hoá cuộc sống tinh thần, của mọi thành viên trong gia đình.

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com