Đoàn thể hôn nhân đồng tính tổ chức Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công khai giới tính trong môi trường làm việc

Đoàn thể hôn nhân đồng tính tổ chức thí điểm Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm vào 19/10
Sau khi Luật hôn nhân đồng tính được thông qua, giúp nhiều cặp đôi đồng tính có thể kết hôn và xây dựng gia đình. Tuy nhiên có nhiều người đồng tính lo ngại nếu h……more