Diêm Vương xử án

Diêm Vương im lặng một chút rồi nói:
“Cái đám cộng sản các ngươi thiệt lạ. Lưu xú ngàn năm không sợ, lại sợ đám tang không ai đưa… ha ha….”

Xin bạn xem tiếp bài Diêm Vương xử án tại Chân Trời Mới Media.