Điểm tin RFA tối 12.03.2019 | Việt Nam phúc trình lần 3 về Công ước Các Quyền Dân Sự & Chính Trị

Điểm tin RFA tối 12.03.2019 | Việt Nam phúc trình lần 3 về Công ước Các Quyền Dân Sự & Chính Trị

Việt Nam phúc trình lần 3 về Công ước Các Quyền Dân Sự & Chính Trị
Việt Nam và vụ Đoàn Thị Hương sau khi người Indonesia được tự do
Tạm dừng công bố về Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm
Nhiều dự án của PVN không hiệu quả, phải dừng hoặc bán

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn