Điểm tin RFA | Quốc hội không đưa Luật đặc khu vào chương trình xây dựng luật 2019-2020

Điểm tin RFA | Quốc hội không đưa Luật đặc khu vào chương trình xây dựng luật 2019-2020

-Quốc hội không đưa Luật đặc khu vào chương trình xây dựng luật 2019-2020
-Chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng cho dự án cao tốc Bắc Nam
-Các nhà khoa học Châu Âu nghiên cứu lợi ích của hệ ngăn lũ lụt tại Việt Nam

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn