TNT Media Kansas City, Missouri

Điểm tin RFA | Luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố tội trốn thuế

Điểm tin RFA | Luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố tội trốn thuế

1. Luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố tội trốn thuế
2. Chính phủ Hà Nội thiếu ý chí chính trị trong cải tổ định chế và luật pháp

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn