Đề tài: 1) Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung; và 2) BOT tạ̣i Việt Nam

Đề tài: 1) Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; và 2) BOT tạ̣i Việt Nam

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

Đề tài 1: Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung
Đề tài 2: BOT tạ̣i Việt Nam

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/