Đề phòng dịch cúm, trung tuần tháng 11 khởi động tiêm phòng cho học sinh

Trung tuần tháng 11 khởi động tiêm phòng cho học sinh
Dự đoán bắt đầu từ giữa tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau dịch cúm sẽ bắt đầu hoành hành tại Đài Loan, Bộ Giáo dục kêu gọi thầy cô và học sinh nên lưu ý tình hình sức khoẻ, nếu bệnh nhi&eci……more